bedrijfsgeschiedenis
vier generaties

Wij denken
al sinds 1875
aan verpakkingen

Op 1 februari 1875 richtten Robert Brangs en Friedrich Heinrich samen het bedrijf Brangs + Heinrich op in Solingen. Robert Brangs ging al in 1883 met pensioen. Tot op de dag van vandaag is het bedrijf voor het grootste deel in handen van de oprichtende Heinrich-familie. De vierde generatie werkt nu al met een voortdurende inzet voor technisch actuele verpakkingsoplossingen.

Impressum

Brangs + Heinrich GmbH
Felder Strasse 79-81
42651 Solingen, Germany
Telefoon +49 (0) 212 2403 0
Fax +49 (0) 212 2403 114
E-Mail info@brangs-heinrich.de

Directeur: Stefan Vogelskamp, Jan Peter Coblenz
USt.-Ident-Nr.: DE811148621
Handelsregister-Nr: HRB 15180 Amtsgericht Wuppertal
© Brangs + Heinrich GmbH 2018
Wij zijn een bedrijf dat gecertificeerd is volgens DIN EN ISO 9001:2015.

Vrijwaringsclausule

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Referenties en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte of verwezen pagina's - tenzij hij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het maken van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's, die sinds het plaatsen van de link veranderd zijn. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen in het eigen internetaanbod van de auteur, alsmede voor de bijdragen van derden in door de auteur opgestelde gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde en beschermde merken en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Het enkele feit dat een merk wordt genoemd, leidt niet tot de conclusie dat het niet beschermd is door de rechten van derden! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's berusten. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u werd doorverwezen. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen van deze verklaring onaangetast door dit feit.