BEDRIJFS-
GESCHIEDENIS
VIER GENERATIES

Wij denken
verpakking
sinds 1875

Traditie en innovatie, regionale verbondenheid en algemeen succes. Deze begrippen zijn het uitgangspunt bij het handelen van Jan Coblenz en Stefan Vogelskamp, de beide directeuren van Brangs + Heinrich. Onze portretten geven de belangrijkste fasen van hun loopbaan en stokpaardjes weer – alsmede  een geheel persoonlijke visie.

IN MEER DAN 140 JAAR HEEFT BRANGS + HEINRICH ZICH
ONTWIKKELD TOT EEN VAN DE TOONAANGEVENDE
VERPAKKINGSSPECIALISTEN IN EUROPA.

Jan Coblenz, Directeur

Een leven zonder Brangs + Heinrich? De gediplomeerde zakenman (geb. in 1969) Jan Coblenz kan zich dit eigenlijk niet voorstellen: zijn vader Bernhard begon zijn loopbaan bij het familiebedrijf al in 1948, stichtte de vestiging in Hamburg en werd later directeur in Solingen. Een handelsgeest had Jan Coblenz altijd al. Hij studeerde economische wetenschappen in Wuppertal en solliciteerde bij Brangs + Heinrich. Als directeur is hij thans voor planning, organisatie en e-commerce verantwoordelijk.

Zijn stokpaardje is de digitale transformatie en de daarmee samenhangende hernieuwde inrichting van alle organisatorische processen binnen de onderneming. Zijn know-how brengt hij als voorzitter van de Werkgroep Digitalisering van het verbond van groothandel en buitenlandse handel en service in Berlijn in. Wat energie betreft, zorgde hij ervoor dat Brangs + Heinrich door aardwarmte en een  installatie van zonne-energie op het dak van de in 2014 gebouwde opslaghallen en productie-ruimten op eigen benen kan staan.

In het economische gebied van het  Bergische Land heeft Jan Coblenz een goed netwerk. Hij is erelid van de junior-economen Solingen, is handelsrechter van de regionale rechtbank in Wuppertal, maakt deel uit van het Bergische Ondernemersbond en is voorzitter van de werkgevers- en econonische bond groothandel, buitenlandse handel en diensten Bergisch Land.

Zijn gezin, zeilen en het optreden met zijn band op het keyboard geven hem een steuntje in de rug.

Stefan Vogelskamp, Directeur

Stefan Vogelskamp (geb. in 1967) maakt van jongs af aan al deel van Brangs + Heinrich uit. Hij voltooide bij zijn voorganger Bernhard Coblenz zijn opleiding. Als ervaren handelsman had hij meerdere functies en was hij verantwoordelijk voor in- en verkoop, klom op tot directeur en is thans verantwoordelijk voor de het operationele gebeuren en productmanagement.

Zijn stokpaardje is de verbetering van duurzaamheid en de integratie van veel processen bij klanten. Als pionier in Duitsland heeft hij de alleenvertegenwoordiging van machines op zich genomen, die van vellen golfkarton d.m.v. lasersnijden op maat dozen voor klanten vervaardigen.

De trend in de verpakkingsindustrie m.b.t. reductie van het volume aan verpakkingsmaterialen, individueel gecreërde dozen en de ontwikkeling van duurzame verpakkingsoplossingen zijn zijn favoriete thema’s, aangezien deze processen grondstoffen besparen en de CO2 balans verbeteren.

Stefan Vogelskamp is erelid van de  IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. is voorzitter van de Initiative ProStretch, van de Wirtschaftsjunioren Solingen, van de BVL Bundesvereinigung Logistik en van de Marketing-Club Bergisch Land e.V.

Op sportief gebied houdt Stefan Vogelskamp zich met voetbal, golf en motorsport bezig.