IN HET BELANG VAN
ONS MILIEU

ECONOMie,
ECOLOGIE
SOCIAAL
in harmonie

Als toonaangevende specialist voor industriële verpakkingen bouwt ons familiebedrijf voort op een traditionele en innovatieve geest en duurzaamheid in denken en doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons dat wij economie, ecologie en sociale verantwoordelijkheid op overtuigende wijze op elkaar afstemmen.

HET BEHOUD VAN DE NATUURLIJKE BRONNEN VAN DE PLANEET IS VOOR
ONS ZEER BELANGRIJK.ONS BELANGRIJKSTE DOEL IS OM TOEKOMSTIGE GENERATIES EEN
WERELD TE BIEDEN DIE HET WAARD IS OM IN TE LEVEN.

DUURZAAMHEID

Vooruitdenken is onze slogan - al meer dan 140 jaar. We willen topkwaliteit combineren met een goede balans tussen mens, milieu en maatschappij. Wij zetten ons in om niet alleen waardecreërend, maar ook waardebehoudend te handelen op alle vlakken van het bedrijf. Onze slogan combineert wereldwijd handelen met de groeiende uitdagingen in deze tijd.

Wij leveren onze bijdrage aan het behoud van ons milieu door verantwoord gebruik van grondstoffen en materialen. Doordachte concepten op het gebied van verbruiksoptimalisatie, recycling, grondstofkeuze en herbruikbare verpakkingen zijn ons streven. Kwaliteitsgecertificeerde bedrijfsprocessen zijn net zo goed een onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering als modern gestuurde logistieke stromen en besparingen door moderne energieopwekking.


Onze strategie

 • Verbruiksoptimalisatie door verbetering van producten
 • Gebruik van recycelde grondstoffen
 • Retourverpakkingen
 • Gebruik van hernieuwde en herbruikbare grondstoffen
 • Besparing door geothermische energie en zonne-energie
 • Sociale duurzaamheid
 • Verantwoordelijk gebruik van grondstoffen en materialen

ONZE 4 PIJLERS VAN DUURZAAMHEID

Milieu en processen

 • Verhoging van energie-efficiëntie
 • Behoud van hulpbronnen
 • Vermindering van de voor het klimaat relevante emissies
 • Managementsystemen

Producten en diensten

 • Recycelbaarheid Verpakkingsontwerp en -ontwikkeling
 • Verbruiksreductie en Procesoptimalisatie
 • Innovaties en duurzame productoplossingen

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 • Sociale betrokkenheid
 • Een goede relatie met partners en respectvolle omgang met medewerkers, leveranciers en klanten
 • Verantwoorde samenwerking binnen de onderneming
 • Gedragscodes

Medewerkers

 • Stage en opleiding
 • Gelijke kansen
 • Normen en waarden
 • Gezonde en veilige werkplek
 • Richtlijnen voor samenwerking
ONZE 4 PIJLERS VAN DUURZAAMHEID

duurzame verpakking

Hergebruik van grondstoffen
Als leverancier van verpakkingen zien wij het als onze plicht om waar mogelijk  grondstoffen opnieuwe te gebruiken en recyclebare materialen in te zetten. We letten op korte transportafstanden en streven er altijd naar om ons CO2-uitstoot tot een minimum te beperken.

Verpakkingsontwerp
Wij denken altijd één stap vooruit: met een perfect aangepaste verpakking kunnen loze ruimtes in dozen worden vermeden, waardoor transportschade en het gebruik van opvulmateriaal wordt beperkt. In onze afdeling productontwikkeling werkt een team van experts voortdurend aan innovatieve verpakkingsideeën. Wij ontwerpen duurzame, op maat gemaakte verpakkingen, van duurzaam e materiaal tot een ecologisch verantwoord ontwerp.

Toepassing
Onze focus ligt bij een doelgericht advies m.b.t.  verbruikt en proces. Wij integreren voortdurend innovatieve technologie en materiaal voor automatisering en procesverbetering in ons pakket, waaronder verpakkingen, machines en diensten.                  

Verlaging van het verbruik
Door het gebruik van hoogwaardige, in sterkte geoptimaliseerde verpakkingen kunnen bedrijven tot 40 procent van hun verpakkingmaterialen besparen - met behoud of zelfs verbetering van de beschermende werking.

Recyclebaarheid
Als het gaat om het gebruik van materialen, is de recyclebaarheid onze hoogste prioriteit. Wij hechten bijzonder veel belang aan alternatieve en milieuvriendelijke materialen met de grootst mogelijke mate van hergebruik.